Gastritis

Gastritis predstavlja zapaljenje želudačne sluzokože, koje može da bude akutno i hronično. Etiološki faktori infekcija H. Pylori lekovi: NSAIL, sulfonamidi, kortikosteroidi konzumacija […]