Kardiologija

Kardiologija
PREGLED KARDIOLOGA 4000,00
KONTROLA KARDIOLOGA 3000,00
EKG 550.00
HOLTER 24H 3500,00
HOLTER 48H 4500,00
HOLTER 72 H 5500,00
EHO SRCA SA DOPLEROM 3500,00
TEST OPTEREĆENJA SRCA 4000,00
KONSULTACIJA LEKARA1500,00