Fizikalna medicina

Fizikalna medicina
SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA3,000.00
PREGLED SUBSPECIJALISTE DEČIJE FIZIJATRIJE5,000.00
KONTROLNI PREGLED SUBSPECIJALISTE DEČIJE FIZIJATRIJE4,000.00
FIZIKALNI TRETMAN 1 TERAPIJA900.00