Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris uretre

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris uretre

Uputstvo za pacijente

Najbolji uzorak dobija se uzimanjem brisa ujutru pre mokrenja. Po zahtevu lekara, pacijenutu se može uzeti bris, ali se savetuje da najmanje dva sata pre uzorkovanja uretralnog brisa ne urinira. Nije poželjno imati seksualne odnose 24h pre uzorkovanja.