Kucne posete

Kućne posete 
KUĆNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE 3500,00
KONTROLNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE 2500,00
KUĆNA POSETA SPECIJALISTE 5500,00
KONTROLNA POSETA SPECIJALISTE 4000,00
KUĆNA POSETA SUBSPECIJALISTE 7000,00
KONTROLNA POSETA SUBSPECIJALISTE 5000,00
KUĆNA POSETA PROFESORA 9000,00
KONTROLNA POSETA PROFESORA 7000,00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA 1000,00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA 1200,00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI 3000,00
PREVIJANJE MALE RANE U KUĆNOJ POSETI 2000,00
PREVIJANJE SREDNJE RANE U KUĆNOJ POSETI 2500,00
PREVIJANJE VELIKE RANE U KUĆNOJ POSETI 3000,00
OBRADA DEKUBITA U KUĆNOJ POSETI 3000,00
DOLAZAK SESTRE U KUĆNU POSETU 1000,00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD JEDNA POSETA4000.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD DVE POSETE7000.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD TRI POSETE9000.00