Kućne posete

Kućne posete
KUĆNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE BEZ TH7,000.00
KUĆNA POSETA PEDIJATRA10,000.00
KUĆNA POSETA UROLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA KARDIOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA ENDOKRINOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA INTERNISTE10,000.00
KUĆNA POSETA DERMATOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PSIHOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PULMOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA NEUROLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA PSIHIJATRA10,000.00
KUĆNA POSETA ORL SPECIJALISTE10,000.00
KUĆNA POSETA FIZIJATRA10,000.00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA1,200.00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA1,500.00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE MALE RANE U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE U KUĆNOJ POSETI4,000.00
PREVIJANJE VELIKE RANE U KUĆNOJ POSETI5,000.00
DOLAZAK SESTRE U KUĆNU POSETU BEZ TH2,500.00
IZLAZAK NA TEREN NASELJA2,500.00
IZLAZAK NA TEREN VAN GRADA DO 15 KM3,500.00