Kućne posete

Kućne posete
KUĆNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE BEZ TH7000,00
KONTROLNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE 5000,00
KUĆNA POSETA PEDIJATRA7000,00
KUĆNA POSETA UROLOGA7000,00
KUĆNA POSETA KARDIOLOGA10000,00
KUĆNA POSETA ENDOKRINOLOGA10000,00
KUĆNA POSETA INTERNISTE10000,00
KUĆNA POSETA DERMATOLOGA7000,00
KUĆNA POSETA PSIHOLOGA7000,00
KUĆNA POSETA PULMOLOGA7000,00
KUĆNA POSETA NEUROLOGA7000,00
KUĆNA POSETA PSIHIJATRA7000,00
KUĆNA POSETA ORL SPECIJALISTE7000,00
KUĆNA POSETA FIZIJATRA7000,00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA1200,00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA1500,00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI3000,00
KUĆNA POSETA SPECIJALISTE 5500,00
KONTROLNA POSETA SPECIJALISTE 4000,00
KUĆNA POSETA SUBSPECIJALISTE 7000,00
KONTROLNA POSETA SUBSPECIJALISTE 5000,00
KUĆNA POSETA PROFESORA 9000,00
KONTROLNA POSETA PROFESORA 7000,00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA 1000,00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA 1200,00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI 3000,00
PREVIJANJE MALE RANE U KUĆNOJ POSETI 3000,00
PREVIJANJE SREDNJE RANE U KUĆNOJ POSETI 4000,00
PREVIJANJE VELIKE RANE U KUĆNOJ POSETI 5000,00
OBRADA DEKUBITA U KUĆNOJ POSETI 3000,00
DOLAZAK SESTRE U KUĆNU POSETU BEZ TH2500,00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD JEDNA POSETA **4000.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD DVE POSETE **7000.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD TRI POSETE **9000.00