Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Spermokultura

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Spermokultura

Uputstvo za pacijente

Pacijent treba da urinira pre samog uzorkovanja sperme. Na mikrobiološki pregled daje se ceo ejakulat koji je najpravilnije doneti u sterilnoj bočici za uzorkovanje urina.