Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Sputum

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Sputum

Uputstvo za pacijente

Ispljuvak se uzima u sterilnu posudu, pre uzimanja hrane i higijene usne duplje. Najbolje dijagnostičke rezultate daje prvi jutarnji iskašljaj zbog nakupljenog sekreta u toku noći. Usta treba isprati mlakom vodom i nekoliko puta duboko udahnuti (provokacija kašlja), sačekati nadražaj na kašalj, jako se nakašljati i sadržaj iz dubine pluća ispljunuti u sterilnu posudu sa širokim otvorom. Jedino tako se može dobiti sekret iz donjih respiratornih puteva jer vrlo često pacijent nije dao uzorak adekvatno, pa umesto sekreta iz bronhija, data je saliva. Uzorak dostaviti u laboratoriju u roku od dva sata.

Preporuka je da se uz sputum da i bris grla na ispitivanje.