Ostalo

Ostalo
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA – USLUGA600.00
INTRAVENOZNA INJEKCIJA – USLUGA800.00
SUBKUTANA INJEKCIJA900.00
INFUZIJA PO BOCI2,000.00
KISEONIK800.00
INHALACIJA800.00
PREVIJANJE MALE RANE3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE3,500.00
PREVIJANJE VELIKE RANE4,500.00
SKIDANJE KONACA3,000.00
VAĐENJE KRPELJA6,000.00
KRIOTERAPIJA PO PROMENI800.00
MERENJE KRVNOG PRITISKA – USLUGA500.00
REKTALNI TUŠE2,000.00
NUTRITIVNI PANEL (prick test)4,000.00
INHALATORNI PANEL (prick test)4,000.00
SPECIFICNI PANEL (prick test)4,000.00
PEDIJATRIJSKI MIKS (prick test)4,500.00