Ostalo

Ostalo
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA – USLUGA 550,00
INTRAVENOZNA INJEKCIJA – USLUGA 700,00
SUBKUTANA INJEKCIJA 900,00
INFUZIJA PO BOCI 2000,00
KISEONIK 800,00
INHALACIJA 800,00
ASPIRACIJA SEKRETA 800,00
PREVIJANJE MALE RANE 2500,00
PREVIJANJE SREDNJE RANE 3000,00
PREVIJANJE VELIKE RANE 4000,00
SKIDANJE KONACA 2500,00
VAĐENJE KRPELJA 6000,00
KRIOTERAPIJA PO PROMENI 700,00
MERENJE KRVNOG PRITISKA – USLUGA 500,00
REKTALNI TUŠE 2000,00
URASAO NOKAT 8500,00
INHALATORNI PANEL (prick test)3000,00
NUTRITIVNI PANEL (prick test)3000,00
SPECIFICNI PANEL (prick test)3000,00
PEDIJATRIJSKI MIKS (prick test)3500,00
LEČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE A6500,00
LEČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE F7000,00
LEČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE B6000,00
PROCENA RIZIKA HRONIČNIH PACIJENATA8000,00
XANTHELASMA12000,00