Ostalo

Ostalo 
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA – USLUGA 450,00
INTRAVENOZNA INJEKCIJA – USLUGA 600,00
SUBKUTANA INJEKCIJA 450,00
INFUZIJA PO BOCI 1500,00
KISEONIK 600,00
INHALACIJA 600,00
ASPIRACIJA SEKRETA 600,00
PREVIJANJE MALE RANE 1300,00
PREVIJANJE SREDNJE RANE 1500,00
PREVIJANJE VELIKE RANE 2000,00
SKIDANJE KONACA 2000,00
VAĐENJE KRPELJA 2000,00
KRIOTERAPIJA PO PROMENI 500,00
MERENJE KRVNOG PRITISKA – USLUGA 300,00
REKTALNI TUŠE 800,00
URASAO NOKAT 8500,00
INHALATORNI PANEL1700,00
NUTRITIVNI PANEL1700,00
SPECIFIČNI PANEL1700,00
PEDIJATRIJSKI MIKS (prick test)2500,00
LEČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE A6500,00
LEČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE F7000,00
LEČENJE PROBLEMATIČNE KOŽE B6000,00
PROCENA RIZIKA HRONIČNIH PACIJENATA8000,00