Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Urin

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Urin

Uputstvo za pacijente

Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin-srednji mlaz . Ukoliko pacijent često mokri uzima se u rad bilo koji uzorak  urina.

Pri sakupljanju ove vrste uzorka, naophodna je odgovarajuća higijena pacijenta i sterilna posuda za uzorak.

Žene i devojčice

Treba detaljno operati spoljne genitalije i analnu regiju
Isprati dobro tekućom vodom tako da mlaz vode ide spreda ka pozadi
Ne brisati se
Prvi mlaz urina ne treba uzeti
Srednji mlaz hvatati u sterilnu urin čašu
Dobro zatvoriti urin čašu (paziti da se ne kontaminira unutrašnja strana poklopca)

Muškarci i dečaci

Svući kožicu sa glavića polnog organa
Oprati glavić sapunom
Isprati dobro tekućom vodom
Ne brisati se
Prvi mlaz urina ne treba uzeti
Srednji mlaz hvatati u sterilnu urin čašu
Dobro zatvoriti urin čašu (paziti da se ne kontaminira unutrašnja strana poklopca)