PRIPREMA ZAPOSLENIH ZA LEKARSKO UVERENJE

PRIPREMA ZAPOSLENIH ZA LEKARSKO UVERENJE

Prilikom dolaska na zakazane preglede kandidat je dužan da ponese:

 1. Važeću LIČNU KARTU
 2. Važeću VOZAČKU DOZVOLU (samo vozači)
 3. Uput iz firme za PRETHODNI ili PERIODIČNI pregled zaposlenog, na kojem je navedeno da li je (ili nije) radno mesto na osnovu procene rizika, sistematizovano kao radno mesto sa povećanim rizikom. Uput mora biti uredno popunjen, overen i potpisan od strane poslodavca.
 4. Prvi jutarnji urin, srednji mlaz. Urin doneti u sterilnoj bočici (Kupuje se u apoteci)
 5. Kandidat ne treba da doručkuje, pije slatku kafu, čaj…
 6. Kandidat može uzeti redovnu terapiju, ukoliko mu je propisana.

PRIPREMA VOZAČA PROFESIONALACA ZA LEKARSKO UVERENJE

Prilikom dolaska na zakazane preglede kandidat je dužan da ponese:

 1. Važeću LIČNU KARTU
 2. Važeću VOZAČKU DOZVOLU
 3. Prvi jutarnji urin, srednji mlaz. Urin doneti u sterilnoj bočici (Kupuje se u apoteci)
 4. Kandidat ne treba da doručkuje, pije slatku kafu, čaj…
 5. Kandidat može uzeti redovnu terapiju, ukoliko mu je prepisana.

Uput iz firme za PRETHODNI ili PERIODIČNI pregled vozača, na kojem je navedeno za koju kategoriju je potrebno lekarsko uverenje. Uput mora biti uredno popunjen, overen i potpisan od strane poslodavca.

SAVETI ZA KANDIDATA / ZAPOSLENOG

 • Obucite odeću koja će Vam omogućiti lakšu pripremu za predgled.
 • Ponesite stare lekarske i laboratorijske izveštaje.
 • Ako nosite naočare, obavezno ih ponesite na pregled.
 • Ako nosite sočiva, ponesite posudu za čuvanje istih jer če možda tokom pregleda biti potrebno da ih skinete.

Napomene:

**Kandidat je u obavezi da prilikom dolaska na zakazani pregled sa sobom ponese važeću ličnu kartu, uput ili vaučer iz firme, karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (ukoliko je korisnik istog).

**Kandidat je u obavezi da gore navedene isprave da na uvid osoblju na info pultu u svrhu identifikacije.