Cenovnik

Pregledi 
PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE 2500.00
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE 1700.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 2000.00
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 3500.00
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 2500.00
PREGLED PROFESORA 5000.00
KONTROLNI PREGLED PROFESORA 3000.00
PREGLED NEUROPSIHIJATRA 3000.00
KONTROLNI PREGLED NEUROPSIHIJATRA 2000.00
PREGLED DERMATOVENEROLOGA 3000.00
KONTROLNI PREGLED DERMATOVENEROLOGA 2000.00
PROKTOLOŠKI PREGLED 4500.00
KONTROLA PROKTOLOGA 2500.00
OPŠTI PEDIJATRIJSKI PREGLED 3000.00
KONTROLA OPŠTEG PEDIJATRA 2000.00
SUBSPECIJALISTIČKI PEDIJATRIJSKI PREGLED 3500.00
KONTROLA SUBSPECIJALISTE PEDIJATRA2500.00
PREGLED PSIHOLOGA 3000.00
KONTROLA PSIHOLOGA 2000.00
PREGLED PULMOLOGA 3500.00
KONTROLA PULMOLOGA 2500.00
PREGLED KARDIOLOGA 3500.00
KONTROLA KARDIOLOGA 2500.00
PREGLED NEUROLOGA 3000.00
KONTROLA NEUROLOGA 2000.00
KONSULTACIJA LEKARA 1500.00