Ginekologija

Ginekologija
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3500,00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 2500,00
GINEKOLOŠKI UZ 3500,00
GINEKOLOŠKI DOPLER 4000,00
ULTRAZVUK TRUDNICE 4000,00
DOPLER TRUDNICE 5000,00
4D ULTRAZVUK6500,00
KOLPOSKOPIJA 3500,00
PAPA NICOLAU TEST 1500,00
KTG 2000,00
FOLIKULOMETRIJA 2000,00
VAGINALNI TUŠ 1000,00
UKLANJANJE KONDILOMA (DO 15 PROMENA) 20000,00
UKLANJANJE KONDILOMA (PREKO 15 PROMENA) 36000,00
APLIKACIJA SPIRALE 7000,00
EKSTRAKCIJA SPIRALE 8000,00