Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris oka

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris oka

Uputstvo za pacijente

Bris oka je najbolje uzorkovati ujutru pre umivanja. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije leka. Uzima se materijal sa konjunktive pomoću sterilnog brisa koji se prethodno može natopiti sa nekoliko kapi sterilnog fiziološkog rastvora.