PRIPREMA VOZAČA ZA LEKARSKO UVERENJE PROFESIONALNE KATEGORIJE I LICA STARIJA OD 65 god.

PRIPREMA VOZAČA ZA LEKARSKO UVERENJE PROFESIONALNE KATEGORIJE I LICA STARIJA OD 65 god.

Prilikom dolaska na zakazane preglede kandidat je dužan da ponese:

  1. Važeću LIČNU KARTU
  2. Važeću VOZAČKU DOZVOLU
  3. Prvi jutarnji urin, srednji mlaz. Urin doneti u sterilnoj bočici (Kupuje se u apoteci)
  4. Kandidat ne treba da doručkuje, pije slatku kafu, čaj…
  5. Kandidat može uzeti redovnu terapiju, ukoliko mu je prepisana.

Priprema:

  • Obucite odeću koja će Vam omoguciti lakšu pripremu za pregled.
  • Ponesite stare lekarske i laboratorijske izveštaje.
  • Ako nosite naočare, obavezno ih ponesite na pregled.
  • Ako nosite sočiva, ponesite posudu za čuvanje istih jer će možda tokom pregleda biti potrebno da ih skinete.

**Kandidat je u obavezi da gore navedene isprave da na uvid osoblju na info pultu u svrhu identifikacije.