Pulmologija

Pulmologija 
PREGLED PULMOLOGA 3500,00
KONTROLA PULMOLOGA 2500,00
SPIROMETRIJA 2200,00
BRONHODILATATORNI TEST 3000,00
DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI KOMPLET - SLEEP APNEA16000,00
TITRACIJA PRITISKA NA SOPSTVENOM APARATU8000,00
TITRACIJA PRITISKA NA APARATU USTANOVE10000,00
ČITANJE KARTICE – SLEEP APNEA3000,00
DIJAGNOSTIKI KLINIČKI PREGLED ZA PROCENU RIZIKA ZA POSTOJANJE SLEEP APNEE5000,00
DIJAGNOSTIKA SLEEP APNEE SA ČITANJEM KARTICE12000,00