Pulmologija

Pulmologija
PREGLED PULMOLOGA4,500.00
KONTROLA PULMOLOGA3,500.00
SPIROMETRIJA2,500.00
BRONHODILATATORNI TEST3,500.00
DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI KOMPLET - SLEEP APNEA16,000.00
TITRACIJA PRITISKA NA SOPSTVENOM APARATU8,000.00
TITRACIJA PRITISKA NA APARATU USTANOVE10,000.00
ČITANJE KARTICE – SLEEP APNEA3,000.00
DIJAGNOSTIKI KLINIČKI PREGLED ZA PROCENU RIZIKA ZA POSTOJANJE SLEEP APNEE5,000.00
DIJAGNOSTIKA SLEEP APNEE SA ČITANJEM KARTICE12,000.00