Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris grla i nosa

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris grla i nosa

Uputstvo za pacijente

Bris grla se uzima ujutru pre jela i pranja zuba. Ako se bris uzima tokom dana, vremenski razmak od uzimanja hrane do uzimanja brisa treba da bude najmanje 2h. Briseve radi mikrobiološke analize ne treba uzimati ukoliko je pacijent pod antibiotskom terapijom. Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije treba uzeti najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu lekara. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.