Usluge

VAŠA OAZA ZDRAVLJA

Obuka iz prve pomoći za vozače i radne organizacije

Lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja

 

Lekarska uverenja za profesionalne vozače i vozače amatere

Zdravstvena zaštita radnika

Laboratorija

Alergeni za kožno testiranje- kožne Prick probe

Brz i jednostavan screening test za kožno testiranje alergije na inhalatorne, nutritivne i specifične alergene. Alergološke kožne probe predstavljaju brzu, efikasnu i bezbolnu metodu za otkrivanje alergena koje mogu biti uzročnici alergijskih reakcija. Testiranje u našoj Ustanovi izvodi lekar po svim preporučenim protokolima za izvođenje proba od strane Instituta Torlak. 

Prednosti Prick testiranja:

• Jasna razlika između pozitivne i negativne reakcije 

Brzina izvođenja testa

 • Jednostavnost izvođenja testa 

• Mogućnost izvođenja većeg broja testova 

• Bolja korelacija sa kliničkim simptomima

Saveti lekara za odrasle

Saveti lekara za decu

 

Saveti lekara za trudnice

Laboratorijska dijagnostika

Laboratorija DZ Hipokrat Group raspolaže najsavremenijom opremom iz oblasti medicinske biohemije, hematologije, mikrobiologije sa parazitologijom, virusologije I mikologije.

Biohemija sa hematologijom

U našoj laboratoriji možete uraditi kompletnu krvnu sliku kao I sve vrste biohemijskih analiza iz uzoraka krvi, seruma, plazme, urina, fecesa I drugih telesnih tečnosti.

Mikrobiološka laboratorija

Mikrobiološka laboratorija DZ Hipokrat Group obavlja dijagnostiku zaraznih bolesti iz oblasti bakteriologije, parazitologije, virusologije I mikologije. U našoj mikrobiološkoj laboratoriji možete uraditi sve vrste analiza iz urina, briseva, aspirata, punktata, fecesa I sekreta.

Laboratoriju DZ Hipokrat možete posetiti nezavisno od pregleda.

Opšta medicina

Opšta medicina bavi se  prevencijom,  dijagnostikom, I lečenjem različitih bolesti I poremećaja.

Lekar opšte prakse Ili specijalista opšte medicine je lekar koji najčešće prvi stupa u kontakt sa pacijentom I određuje dalji tok lečenja. Ordinacija doktora opšte medicine mora biti prva I zadnja stepenica u lečenju svakog pacijenta.

Opšta medicina je sveobuhvatna grana medicine koja pruža mogućnost pacijentima da veliki broj tegoba, oboljenja I problema reše sa svojim izabranim tj. porodičnim lekarom.

Sve grane osim opšte medicine imaju svoje usko specijalizovano područje dijagnostike I lečenja I bave se samo određenim problemima.

Opšta medicina kao najšira delatnost u medicini ima multidisciplinarni pristup pacijentu I sagledava pacijenta u svim aspektima.

Bavi se zdravstveno-vaspitnim radom, kao I zdravstveno-vaspitnim prosvećivanjem.

Interna medicina

bavi se dijagnostikom I lečenjem unutrašnjih organa I sistemskih oboljenja. Ima više subspecijalističkih oblasti u koje spadaju:

  • Kardiologija
  • Pulmologija
  • Hematologija
  • Endokrinologija
  • Nefrologija
  • Gastroenterohepatologija
  • Reumatologija
  • Alergologija
  • Imunologija

Pedijatrija

je grana medicine koja se bavi lečenjem dece od rođenja do 18-e godine.

O zdravlju Vaše dece u DZ Hipokrat Group Niš, brine vrhunski tim lekara kroz praćenje rasta I razvoja deteta, sistematskih pregleda kao I lečenja akutnih I hroničnih bolesti I tegoba.

Ginekologija

je grana medicine koja se bavi očuvanjem zdravlja kao I lečenjem bolesti reproduktivnih organa žene.

Preporučuju se preventini ginekološki pregledi žene jednom godišnje u cilju sprečevanja I ranog otkrivanja karcinoma grlića materice kao jednog od najučestalijih karcinoma savremenog doba, kao I ostalih bolesti, njihovo rano otkrivanje I blagovremeno lečenje.

U DZ Hipokrat Group Niš možete obaviti kompletan ginekološki pregled, kao I  vođenje I praćenje trudnoće od samog začeća do porođaja.

U našoj laboratoriji možete uraditi neinvazivni prenatalni screening test  u trudnoći za rano otkrivanje I detekciju hromozomskih aberacija ploda.

Urologija

je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubrega, mokraćne bešike, uretre I uretera), kao I genitalnih organa muškaraca (Penis, Testisi, Epididimi, Prostata).

Najčešći problemi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su urinarne infekcije koje ukoliko se ne leče blagovremeno I pravilno mogu zahvatiti I ostale organe urinarnog trakta I dovesti do komplikacija I otežanog lečenja pacijenta.

Pacijenti se vrlo često javljaju I zbog problema sa prostatom, kao I polno prenosivih bolesti I drugih bolesti I tegoba koje značajno remete normalno funkcionisanje I kvalitet života.  Imajući u vidu učestalost karcinoma prostate kao I njegovu dobru prognozu I veliki stepen izlečenja, veoma je značajno rano otkrivanje bolesti.

Radiologija

U DZ Hipokrat Group Niš možete obaviti sve EHO I DOPLER preglede u cilju postavljanja dijagnoze na najsavremenijim aparatima uz vrhunski tim najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti.

Dermatovenerologija

je grana medicine koja se bavi lečenjem bolesti kože I veneričnih (polno prenosivih) bolesti I tegoba.  Dermatolog se bavi I lečenjem problema dlake (trihologija) kao I bolestima noktiju. Koža je najveći organ ljudskog tela I vrlo često se na koži mogu videti simptomi I znaci bolesti nekih drugih sistema jer je koža “ogledalo našeg organizma” I prvo mesto gde se mogu uočiti ne samo promene vezane za problem same kože, već I promene koje mogu ukazivati na ozbiljne probleme I bolesti u unutrašnjosti našeg organizma. S tim u vezi veoma često potrebno je mišljenje dermatologa da li je problem u samoj koži kao organu ili je reč o nekim drugim problemima koji su se na koži samo manifestovali, pa dalje lečenje treba preuzeti infektolog, hematolog, imunolog I alergolog, vaskularni, plastični ili hepatobilijarni hirurg. Melanom kože je jedan od najmalignijih tumora, karcinom kože koji vrlo često već u fazi samog otkrivanja kada je jako mali već dao metastaze. Veoma je važno svaku sumnjivu promenu na koži kao I svaki “de novo” mladež proveriti dermoskopijom- pregledom koji traje jako kratko, potpuno je bezbolan I konforan za pacijenta I nepogrešiv u postavljanju sumnje na melanom. Atopija kao bolest savremenog doba veoma često narušava kvalitet života pojedinca, a manifestuje se burnim reagovanjem gde pacijenti osim problema na koži mogu imati I druge respiratorne probleme I tegobe. Vrlo je važno da pacijent zna koji su to alergeni koji izazivaju alergijsku reakciju kako bi iste izbegavao I uz adekvatnu terapiju I praćenje od strane lekara smanjio svoje tegobe. Znajući da alergeni mogu da dovedu do burne alergijske reakcije opasne po život, svim atopijskim pacijentima savetujemo alergološke kožne probe koje u našoj ustanovi izvodi isključivo lekar, po svim  preporučenim protokolima za izvođenje proba od strane Instituta Torlak. Alergološke kožne probe predstavljaju brzu efikasnu I bezbolnu metodu za otkrivanje alergena koje mogu biti uzročnici alergijskih reakcija. Mogu se raditi inhalacione kožne probe, nutritivne kao I specifične kožne probe. Kombinaciju alergena određuje lekar u dogovoru sa pacijentom u zavisnosti od tegoba koje pacijent ima. Pre izvođenja samog testiranja neophodna je priprema pacijenta koju možete preuzeti OVDE.

Psihijatrija

Psihijatrija je medicinska grana koja se bavi lečenjem psihičkih bolesti I poremećaja, kao I prevencijom duševnih bolesti I rehabilitacijom obolelih. Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima I bolestima zavisnosti, već I osobama koje u različitim životnim periodima imaju određene teške životne momente (smrt voljene osobe, razvod braka, gubitak posla) koje će svakako uz razgovor sa psihijatrom lakše prevazići.

Psihologija

Medicinska psihologija je naučna disciplina koja se bavi osobinama ljudi I posmatranjem ponašanja individue ili grupe. Psihologija doslovno znači “nauka o duši” I veoma je važna kao pojedinačna disciplina, ali je vrlo tesno povezana I u radu sa psihijatrom.

Psihologija se bavi proučavanjem procesa učenja, opažanja, inteligencije, motivacije, emocije, percepcije, karaktera, kao I unapređenjem psihičkog života pojedinca.

 

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi ispitivanjem I lečenjem bolesti nervnog sistema (mozga, kičmene moždine, perifernih nerava I mišića).

U DZ Hipokrat Group moguće je uraditi EEG mozga, kao I terapiju bola.

Oftalmologija

Oftalmologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom I lečenjem očnih stanja I bolesti.

“Oči su ogledalo duše”

Oftalmolog vidi prve promene brojnih stanja I bolesti organizma kao što su,na primer,  arterijska hipertenzija, šećerna bolest, tumori CNSa… zato je oftalmološki pregled često tražen kao konsultativni pregled drugih specijalista.

Oftalmolozi savetuju I redovne preglede I provere oka za decu I odrasle bez obzira da li imaju tegobe ili ne, jer vrlo često mala dioptrija ne daje nikakve simptome I znake koja ukoliko se blagovremeno ne koriguje naočarima za blizinu I daljinu, može dovesti do njenog povećanja I pogoršanja.

Oftalmološki pregled čini I sastavni deo sistematskog pregleda za sve vozače, kao I za sva radna mesta sa I bez povećanog rizika.

U DZ Hipokrat Group, svi naši pacijenti mogu obaviti kompletan oftalmološki pregled na najsavremenijim oftalmološkim aparatima uz dugogodišnje iskustvo lekara dokazanih u svojoj oblasti.

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi stanjima I bolestima nastalim pod uticajem faktora sredine kojima neka osoba može biti profesionalno izložena.

Medicina rada bavi se unapređenjem rada zaposlenih, proceni rizika na radu i njihovoj eliminaciji, održavanju I razvoju radne sposobnosti radnika I kontroli profesionalnih bolesti I povreda na radu.

U DZ Hipokrat Group pacijenti mogu obaviti preglede za sva lekarska uverenja sa I bez povećanog rizika, lekarska uverenja za vozače amatere I profesionalne vozače svih kategorija motornih vozila, lekarska uverenja za držanje I nošenje vatrenog oružja kao I obuku iz prve pomoći za polaganje vozačkog ispita I radne organizacije (osnovni I napredni nivo).

ORL

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi bolestima I lečenjem uha, grla I nosa.

U DZ Hipokrat Group možete obaviti specijalistički ORL pregled, audiometriju (ispitivanje sluha), otoskopiju, rinoskopiju kao I ispiranje uha.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina I rehabilitacija bavi se lečenjem I rehabilitacijom različitih oboljenja (lokomotornog sistema, reumatoloških oboljenja, centralnog I perifernog motornog neurona kao I posttraumatskim I postoperativnim stanjima.

U DZ Hipokrat Group možete obaviti pregled najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti, kao I savremeno dijagnostičko terapijske procedure (struje, laser, magnet, ultrazvuk).