PRIPREMA KANDIDATA ZA LEKARSKO UVERENJE ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

PRIPREMA KANDIDATA ZA LEKARSKO UVERENJE ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Prilikom dolaska na zakazane preglede kandidat je dužan da ponese:

  1. Važeću LIČNU KARTU
  2. Izveštaj izabranog lekara o sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja. Izveštaj mora biti uredno popunjen, overen i potpisan od strane izabranog lekara, tj. u zdravstvenoj ustanovi gde kandidat ima otvoren karton.
  3. Prvi jutarnji urin, srednji mlaz. Urin doneti u sterilnoj bočici (Kupuje se u apoteci)
  4. Kandidat ne treba da doručkuje, pije slatku kafu, čaj…
  5. Kandidat može uzeti redovnu terapiju, ukoliko mu je prepisana.

SAVET :

  • Obucite odeću koja će Vam omogućiti lakšu pripremu za predgled.
  • Ponesite stare lekarske i laboratorijske izveštaje.
  • Ako nosite naočare, obavezno ih ponesite na pregled.
  • Ako nosite sočiva, ponesite posudu za čuvanje istih jer če možda tokom pregleda biti potrebno da ih skinete.