Poliklinika Hirurgija Hipokrat – Cenovnik

POLIKLINIKA HIRURGIJA HIPOKRAT
CENOVNIK USLUGA
cena
OPŠTA MEDICINA
PREGLED SPECIJALISTE OPŠTE MEDICINE4,000.00
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OPŠTE MEDICINE3,000.00
EKG700.00
UROLOGIJA
PREGLED UROLOGA4,000.00
KONTROLNI PREGLED UROLOGA3,000.00
UZ UROTRAKTA4,000.00
DOPLER UROTRAKTA4,500.00
UZ TESTISA4,000.00
DOPLER TESTISA4,500.00
UZ PROSTATE4,000.00
DOPLER PROSTATE4,500.00
TRUS REKTALNI EHO PROSTATE5,000.00
UZ PENISA4,000.00
REKTALNI TUŠE2000.00
HIRURGIJA
PREGLED HIRURGA7,000.00
KONTROLA HIRURGA5,000.00
PROKTOLOŠKI PREGLED6,000.00
KONTROLA PROKTOLOGA4,000.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU4,500.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU4,500.00
DOPLER KAROTINIH ARTERIJA4,500.00
DOPLER ABDOMINALNE AORTE4,500.00
KUĆNE POSETE
KUĆNA POSETA SPECIJALISTE OPŠTE MEDICINE BEZ TH7,000.00
KUĆNA POSETA UROLOGA BEZ TERAPIJE10,000.00
KUĆNA POSETA HIRURGA BEZ TERAPIJE10,000.00
KUĆNA POSETA PROKTOLOGA BEZ TERAPIJE10,000.00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA1,200.00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA1,500.00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI PO BOCI3,000.00
PREVIJANJE MALE RANE U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE U KUĆNOJ POSETI4,000.00
PREVIJANJE VELIKE RANE U KUĆNOJ POSETI5,000.00
DOLAZAK SESTRE U KUĆNU POSETU BEZ TH2,500.00
IZLAZAK NA TEREN NASELJA2,500.00
IZLAZAK NA TEREN VAN GRADA DO 15KM3,500.00
INTERVENCIJE I OSTALE DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE
PREVIJANJE MALE RANE3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE3,500.00
PREVIJANJE VELIKE RANE4,000.00
PREVIJANJE OPEKOTINE VAZELINSKOM GAZOM (JEDNA GAZA)6,000.00
PREVIJANJE OPEKOTINE VAZELINSKOM GAZOM (DVE GAZE)8,500.00
PREVIJANJE OPEKOTINA VAZELINSKOM GAZOM (TRI GAZE)12,500.00
SKIDANJE KONACA3,000.00
UŠIVANJE RANE OD 1 DO 3 KONCA6,000.00
UŠIVANJE RANE OD 3 DO 5 KONCA9,000.00
UŠIVANJE RANE OD 5 DO 10 KONCA15,000.00
UŠIVANJE RANE PREKO 10 KONCA20,000.00
HIRURŠKA OBRADA MALE RANE SA PREVIJANJEM5,000.00
HIRURŠKA OBRADA SREDNJE RANE SA PREVIJANJEM6,000.00
HIRURŠKA OBRADA VEĆE RANE SA PREVIJANJEM8,000.00
MALA INCIZIJA15,000.00
SREDNJA INCIZIJA24,000.00
VELIKA INCIZIJA36,000.00
ATEROM15,000.00
MALA EKSCIZIJA24,000.00
SREDNJA EKSCIZIJA36,000.00
VELIKA EKSCIZIJA48,000.00
HIRURŠKO UKLANJANJE URASLOG NOKTA (PO NOKTU)12,000.00
AMPUTACIJA PRSTA20,000.00
AMPUTACIJA 2 PRSTA30,000.00
AMPUTACIJA 3 PRSTA35,000.00
AMPUTACIJA 4 PRSTA45,000.00
AMPUTACIJA 5 PRSTA60,000.00
BIOPSIJA MALE PROMENE30,000.00
BIOPSIJA SREDNJE PROMENE40,000.00
BIOPSIJA VELIKE PROMENE50,000.00
ABLACIJA VENA30,000.00
FLEBEKTOMIJA PO NOZI200,000.00
FLEBEKTOMIJA OBE NOGE300,000.00
OPERACIJA HEMOROIDA120,000.00
SINUS PYLONOIDALIS MALI80,000.00
SINUS PYLONOIDALIS SREDNJI100,000.00
SINUS PYLONOIDALIS VELIKI120,000.00
PERIANALNA PLITKA FISTULA80,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA (DO 15 PROMENA)20,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA (PREKO 15 PROMENA)36,000.00
CISTOSKOPIJA (ŽENE)18,000.00
URETROCISTOSKOPIJA (MUŠKARCI)18,000.00
FRENULEKTOMIJA15,000.00
CIRKUMCIZIJA30,000.00
BUŽIRANJE15,000.00
TRUS BIOPSIJA PROSTATE45,000.00
ADHEZIOLIZA (MANUELNA REPOZICIJA PREPUCIJAMA)10,000.00
PARAFIMOZA10,000.00
OSTALO
INTRAVENZIKULARNA APLIKACIJA LEKA4,000.00
PLASIRANJE KATERERA3,500.00
SKIDANJE KATETERA3,000.00
SKIDANJE DRENA5,000.00
MERENJE KRVNOG PRITISKA500.00
VAĐENJE KRPELJA (PO KRPELJU)6,000.00
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA – USLUGA600.00
INTRAVENOZNA INJEKCIJA – USLUGA800.00
SUBKUTANA INJEKCIJA900.00
INFUZIJA PO BOCI2,000.00
KISEONIK800.00
INHALACIJA800.00
NAPOMENA:
*Poseta lekara preko 10 dana od dana pregleda naplaćuje se po ceni pregleda. Ukoliko lekar naznači na izveštaju “Kontrola“, a vremenski period “Kontrola“ je duži od 10 dana naplaćuje se cena pregleda.
Svaka poseta lekaru I razgovor sa lekarom, tumačenje rezultata- naplaćuje se kao pregled.
Pacijenti nakon hirurške intervencije dobijaju uzet materijal za PH u sterilnoj bočici, u formalinu, i sami nose patologu.