Vaginalni bris

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Uputstvo za pacijente

Vaginalni bris

Bris se uzima kada žena nije na terapiji i u periodu kada nema menstrualno krvarenje. Nije poželjno imati seksualne odnose 24h pre uzorkovanja materijala.