Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris rane

Uputstvo za mikrobiološko ispitivanje uzoraka – Bris rane

Uputstvo za pacijente

Pre uzimanja brisa rane pacijent ne sme koristiti antibiotsku terapiju Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.