Urologija

Urologija
SPECIJALISTIČKI PREGLED4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED3,000.00
EHO URINARNOG TRAKTA4,000.00
DOPLER URINARNOG TRAKTA4,500.00
EHO SKROTUMA4,000.00
DOPLER SKROTUMA4,500.00
EHO PENISA4,000.00
PLASIRANJE KATETERA3,500.00
VAĐENJE KATETERA3,000.00
TRUS REKTALNI EHO PROSTATE5,000.00
REKTALNI TUŠE2,000.00