Urologija

Urologija 
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3000,00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 2000,00
EHO URINARNOG TRAKTA 2800,00
DOPLER URINARNOG TRAKTA 3500,00
EHO SKROTUMA 2800,00
DOPLER SKROTUMA 3500,00
PLASIRANJE KATETERA 2600,00
VAĐENJE KATETERA 2600,00
KONSULTACIJA LEKARA1500,00