Urologija

Urologija
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3700,00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 2700,00
EHO URINARNOG TRAKTA 3500,00
DOPLER URINARNOG TRAKTA 4000,00
EHO SKROTUMA 3500,00
DOPLER SKROTUMA 4000,00
EHO PENISA 3500,00
PLASIRANJE KATETERA 3500,00
VAĐENJE KATETERA 3000,00
TRUS REKTALNI EHO PROSTATE4000,00
REKTALNI TUŠE2000,00
KONSULTACIJA LEKARA1500,00