Priprema pacijenata za alergo test – prick kožne probe

Priprema pacijenata za alergo test – prick kožne probe

NE UPOTREBLJAVATI antihistaminike ( npr. AERIUS, CETIRIZIN, XYZAL, CLARITINE, ZYRTEC) najmanje 21 dan pre alergo testa.

Lekovi iz grupe antihistaminika mogu uticati na rezultate prick testa, mogu dati lažnu sliku i 21 dan nakon upotrebe.

Ukoliko uzimate bilo koji antihistaminik testiranje neće biti obavljeno.

Potrebno je 5-7 dana pre testiranja ne uzimati sledeće lekove : lekove koji smanjuju kiselost želuca (Cimetidin, Ranisan), lekove protiv prehlade (Rinasek, Fervex).

24h pre testiranja ne koristiti lekove iz grupe kortikosteroida (Dexason, Lemod Solu, Nyripan, Pronison ).

I neki drugi lekovi mogu uticati na rezultat testa,pa je potrebno obavestiti lekara o terapiji koju koristite,kao I da li ste trudni, da li ste na nesto alergični, ako ste imali jače alergijske reakcije (otok usana, jezika, otežano disanje, anafilaktički šok), ili ako bolujete od neke hronične bolesti.

Testiranje se izvodi na koži podlaktice I ne moze se sprovesti na promenjenoj koži (npr. alergijska reakcija, ili upala kože na mestu testiranja, rane, opekotine, povrede, dermatoze).

Prick test se može raditi kod dece starije od 3 godine.

Nakon testiranja možete se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.