Nas Tim

MI SMO TIM!

Uprava

Spec. dr med. Nadica Ilić, specijalista opšte medicine – Generalni Direktor / General Manager
Ana Pejić – Menadžer ljudskih resursa / HR manager
Marko Mitrović – Menadžer kontrole kvaliteta / Quality control manager
Bobana Pavlović – Glavna medicinska sestra / Head nurse
Miloš Milanović - Ekonomista / an Economist

Lekari

Opšta medicina

Dr med. Miloš Filipović – doktor medicine
Dr med. Sanja Starinac – doktor medicine
Spec. dr med. Sunčica Petrović – specijalista opste medicine
Spec. dr med. Radojka Erić Jovanović – specijalista opste medicine, primarijus
Spec. dr med. Meli Heleta – specijalista medicine rada / izabrani lekar
Prof. dr sci med. Žarko Ranković - doktor medicine
Dr med. Vladan Cvetković - doktor medicine

Pedijatrija

Spec. dr med. Sladjana Milenković – specijalista pedijatrije, subspecijalista dečije pulmologije
Mr sci. med. Jasmina Vuković – specijalista pedijatrije, magistar medicinskih nauka
Mr sci. med. Sofija Šljivić – specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije

Ginekologija

Spec. dr med. Dragan Stefanović – specijalista ginekologije i akuserstva
Spec. dr med. Vesna Jovanović – specijalista ginekologije i akušerstva
Spec. dr med. Nenad Cvetković – specijalista ginekologije i akuserstva

Interna medicina

Spec. dr med. Zoran Stamenković - specijalista pneumoftiziologije
Spec. dr med. Valentina Mitrović Jovanović – specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije
Spec. dr med. Svjetlana Govedarica – specijalista interne medicine
Spec. dr med. Milena Sokolović - specijalista interne medicine
Spec. dr med. Jasmina Prvulović – specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog
Spec. dr med. Branislav Ničić - specijalista interne medicine
Spec. dr med. Ana Smiljković – specijalista pneumoftiziologije
Dr sci. med. Miomir Ranđelović – specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Medicina rada

Spec. dr med. Kostadin Anatonijević – specijalista medicine rada
Spec. dr med. Meli Heleta – specijalista medicine rada

Oftalmologija

Spec. dr med. Dragan Vidanović – specijalista oftalmologije
Spec. dr med Jovica Lazarević - specijalista oftalmologije

Neuropsihijatrija

Spec. dr med. Ljubiša Milosavljević – specijalista neuropsihijatrije
Spec. dr med. Žanina Tintor – Mitrov – specijalista neuropsihijatrije
Spec. dr med. Snezana Anakiev – specijalista psihijatrije
Spec. dr med. Lidija Milenković – specijalista psihijatrije
Spec. dr med. Vojislav Cvetković - specijalista neuropsihijatrije

Psihologija

Saša Ničić – diplomirani psiholog

Radiologija

Spec. dr med. Biserka Stanojević – specijalista radiologije, primarijus
Spec. dr med. Ljubiša Jovanović – specijalista radiologije, primarijus
Bratislav Tomić- specijalista radiologije
Jovana Mančić - specijalista radiologije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Spec. dr med. Dragan Zlatanović- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje fizijatrije
Spec. dr med. Ljiljana Lazić – specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, primarijus

Otorinolaringologija

Spec. dr med. Miroslava Janković – specijalista otorinolaringologije, primarijus
Spec. dr med. Snežana Živković – specijalista otorinolaringologije, primarijus

Dermatovenerologija

Dr sci. med. Milanka Ljubenović – specijalista dermatovenerologije, primarijus
Spec. dr med. Zorica Bejatović - specijalista dermatovenerologije

Urologija

Mr sci. med. Nebojša Marković – specijalista urologije
Spec. dr med. Bratislav Vasiljević – specijalista urologije
Spec. dr med. Nikola Petrović – specijalista urologije
Doc. dr sci. med. Slađana Živković - specijalista urologije

Poliklinika Hirurgija Hipokrat

Prof. dr med. Miomir Pešić – specijalista opste hirurgije, subspecijalista urgentne hirurgije
Spec. dr med. Nenad ilić – specijalista opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije
Spec. dr med. Vanja Pecić – specijalista opšte hirurgije
Vera Marković – medicinska sestra tehničar
Jovana Stevanović - medicinska sestra

Laboratorija

Lekari

Prim. Djurdjinka Bošković – diplomirani farmaceut, specijalista medicinske biohemije
Predrag Aleksić – diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar

Laboratorijski tehničari

Sanja Vacić – laboratorijski tehničar
Marijana Stojković – laboratorijski tehničar
Andrea Petrović – laboratorijski tehničar
Jelena Stojanović - laboratoriski tehničar

Medicinske sestre - tehničari

Zorica Kostić – medicinska sestra-tehničar
Vanesa Arslanović – medicinska sestra-tehničar
Miodrag Stojanović – medicinski tehničar
Ivana Spasić – pedijatrijska sestra – tehničar
Anita Zivić – pedijatrijska sestra – tehničar
Vanja Milić – fizioterapeutski tehničar
Sanja Đurić - pedijatrijska sestra tehničar
Petra Đorđević - medicinska sestra tehničar
Anđelija Stevanović - medicinska sestra tehničar
Miljana Mladenović - strukovni fizioterapeut
Aleksandra Dimitrijević – medicinska sestra tehničar
Milica Janković- medicinska sestra tehničar
Anđela Stošić- ginekološka sestra tehničar
Anica Jović- ginekološko-akušerska sestra
Anđela Cvetković - medicinska sestra
Anđela Petrović - medicinska sestra

Nemedicinski kadar

Aleksandar Pejić - administrativni radnik
Milena Milošević -koordinator
Silvana Stojić- higijeničar
Aleksandra Gavrilović - administrativni radnik