Medicina Rada

Medicina rada 
L.U. VOZAČI AMATERI 2300,00
L.U. VOZAČI PROFESIONALCI 2900,00
L.U.ZA ORUŽJE 2400,00
L.U. ZA UPIS U ŠKOLU I FAKULTET (BEZ RIZIKA) 2200,00
L.U. NA RADNOM MESTU BEZ POVEĆANOG RIZIKA 2200,00
L.U. ZA SMEŠTAJ U DOM ZA STARA LICA 2200,00
L.U. ZA USVAJANJE DETETA, HRANITELJSTVO 2200,00
DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA 50% OD CENE UVERENJA
DOPLATA ZA DRUGO LEKARSKO UVERENJE (PAKET U ISTOM DANU) 1000,00
OBRADA ZA IK 3000,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSNOVNI NIVO 2000,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NAPREDNI NIVO 3700,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOZAČE 5500,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOŽAČE + LU ZA VOZAČE (PAKET) 6000,00