Medicina Rada

Medicina rada
L.U. VOZAČI AMATERI 2300,00
L.U. VOZAČI PROFESIONALCI 2900,00
L.U.ZA ORUŽJE 2400,00
L.U. ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA SA NOŠENJEM ORUŽJA2500,00
L.U. ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA BEZ NOŠENJA ORUŽJA2200,00
L.U. ZA UPIS U ŠKOLU1500,00
L.U. ZA UPIS NA FAKULTET2200,00
L.U. NA RADNOM MESTU BEZ POVEĆANOG RIZIKA 2200,00
L.U. NA RADNOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM4100,00
L.U. ZA SMEŠTAJ U DOM ZA STARA LICA 2200,00
L.U. ZA USVAJANJE DETETA, HRANITELJSTVO 2200,00
DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA 50% OD CENE UVERENJA
DOPLATA ZA DRUGO LEKARSKO UVERENJE (PAKET U ISTOM DANU) 1000,00
OBRADA ZA IK 3000,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSNOVNI NIVO 2000,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NAPREDNI NIVO 3000,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOZAČE 4000,00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOŽAČE + LU ZA VOZAČE (PAKET) 5700,00
CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED1200,00
PREGLED VIDA PO PRAVILNIKU1200,00
DOPLATA ZA DRUGO LEKARSKO UVERENJE (PAKET U ISTOM DANU)1000,00
OBRADA ZA IK3000,00