Interna medicina

Interna medicina 
PREGLED INTERNISTE3500,00
KONTROLA INTERNISTE2500,00
EKG550,00