ORL

ORL
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3500,00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 2500,00
ISPIRANJE JEDNOG UHA 700,00
ISPIRANJE OBA UHA 1400,00
AUDIOMETRIJA 1500,00