Dermatologija priprema

Priprema pacijenata za alergo test - prick kožne probe

  • NE UPOTREBLJAVATI antihistaminike ( npr. AERIUS, CETIRIZIN, XYZAL, CLARITINE, ZYRTEC) najmanje 21 dan pre alergo testa.
  • Lekovi iz grupe antihistaminika mogu uticati na rezultate prick testa, mogu dati  lažnu sliku i 21 dan nakon upotrebe.
  • Ukoliko uzimate bilo koji antihistaminik testiranje neće biti obavljeno.
  • Potrebno je 5-7 dana pre testiranja ne uzimati sledece lekove : lekove koji smanjuju kiselost želuca (Cimetidin, Ranisan), lekove protiv prehlade (Rinasek, Fervex).
  • 24h pre testiranja ne koristiti lekove iz grupe kortikosteroida (Dexason, Lemod Solu, Nyripan, Pronison ).
  • I neki drugi lekovi mogu uticati na rezultat testa,pa je potrebno obavestiti lekara o terapiji koju koristite,kao I da li ste trudni, da li ste na nesto alergični, ako ste imali jače alergijske reakcije (otok usana, jezika, otezano disanje, anafilaktički šok), ili ako bolujete od neke hronične bolesti.
  • Testiranje se izvodi na koži podlaktice I ne moze se sprovesti na promenjenoj koži (npr. alergijska reakcija, ili upala kože na mestu testiranja, rane, opekotine, povrede, dermatoze).
  • Prick test se može raditi kod dece starije od 3 godine.
  • Nakon testiranja možete se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.