Korišćenje antibiotika kod dece

Napomena: Ovaj članak namenjen je roditeljima i govori o tome kako da koriste antibiotske lekove kod svoje dece. Uvek se pre davanja atibiotika detetu konsultujte sa Vašim pedijatrom! Ako je vaše dete ikada imalo reakciju na bilo koji lek, o tome obavestite lekara pre nego što prepiše antibiotik.

Zašto je za moje dete važno da uzima antibiotik?

Ako je vašem detetu propisan antibiotik, važno je da redovno uzima ovaj lek da bi se izlečilo od bakterijske infekcije.

Koliko antibiotika treba da dajem i kada treba davati?
Vaš lekar će izračunati količinu leka (dozu) koja je odgovarajuća vašem detetu u odnosu na njegovu telesnu težinu. Doza će biti prikazana na etiketi leka. Vaš pedijatar ili farmaceut će vam takođe reći koliko često trebate davati lek. Važno je da sledite uputstva lekara o tome koliko i kada treba davati antibiotik.

Šta ako zaboravim dati ili dam previše leka?

Antibiotici najbolje deluju kada se redovno uzimaju.Verovatno nećete izazvati probleme ako greškom date dodatnu dozu. Detaljne informacije o tome šta treba da učinite ako zaboravite da date antibiotik ili date previše, na raspolaganju su na pojedinačnim uputstvima lekova. Savet je da, ako propustite da date vašem detetu jednu dozu antibiotika, nastavite davanje leka u vreme sledeće planirane doze. Ako ste  zabrinuti što ste zaboravili dati nekoliko doza, ili mislite da ste previše dali detetu, obratite se detetovom lekaru. Lek ili ambalažu ponesite obavezno sa sobom.

Da li se istovremeno mogu davati i drugi lekovi?

Detetu možete davati uporedo sa antibiotskom terapijom sve lekove koje je ordinirao njegov pedijatar. Pre nego što detetu na svoju ruku date bilo koji drugi lek, proverite kod lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i biljne lekove, kao i neke lekove koje možete kupiti bez recepta.

Opšti saveti o antibioticima

Deca ponekad povraćaju ili imaju dijareju kada uzimaju antibiotike. Podstaknite ih da unose tečnost, kako bi nadoknadili tečnost koju su izgubili povraćanjem, prolivom ili pojačanim znojenjem usled povišene telesne temperature. Ako je vaše dete pospano, ošamućeno ili ne reaguje, obratite se svom lekaru ili odvedite dete u bolnicu. Ukoliko je vaše dete na antibiotskoj terapiji, preporuka je da mu dajete probiotik sve vreme tokom trajanja terapije, pa i koji dan duže. Probiotik ne treba davati u isto vreme sa antibiotikom, već sa razmakom od minimum dva sata između unosa antibiotika i probiotika. Antibiotik dajte uvek u isto vreme svakog dana, kako biste se osigurali da postoji odgovarajuća doza leka u organizmu Vašeg deteta. Antibiotski lek dajte detetu samo tokom trenutne infekcije. Nikada nemojte čuvati neiskorišćen lek za naredne bolesti, već ga bacite odmah po završetku terapije. Dajte antibiotik detetu samo onda kada je prepisan od strane lekara. Nikada ga nemojte davati detetu ako Vam se učini da ima iste ili slične simptome kao u nekoj od prethodnih bolesti, inače možete naštetiti svom detetu!
Ako mislite da je neko drugi možda uzeo lek slučajno, obratite se lekaru za savet.

Sprečavanje rezistencije na antibiotike

Važno je da vaše dete tokom infekcije unese propisanu dozu leka tokom propisanog trajanja terapije od strane pedijatra. Ako prerano prestanete sa davanjem antibiotika, preostale bakterije mogu se ponovo razmnožiti, te samim tim dete neće biti potpuno izlečeno.

U prošlosti su lekari možda prepisivali antibiotike za mnoge vrste infekcija. Međutim, ova praksa se sada menja sa sve većom zabrinutošću zbog rizika od rezistencije na antibiotike. Bakterije koje postanu rezistentne na uobičajeni antibiotik, dovode do gubitka efekta istog, a infekcije mogu postati mnogo teže za lečenje. Zbog toga je važno da se antibiotici koriste samo kada je to stvarno potrebno. Mnoge uobičajene bolesti, kao što su bol u grlu, prehlada, kašalj i grip, izazivaju virusi.

Antibiotici ne ubijaju viruse, tako da vam pedijatar neće propisati antibiotike za ove bolesti. Treba imati na umu da antibiotici mogu izazvati neželjene efekte ili alergijske reakcije. Vaš lekar će razmotriti prednosti i rizike, kada odluči da li će propisati antibiotik.

Gde treba da držim antibiotik?

Držite lekove u ormanu, daleko od toplote i direktne sunčeve svetlosti. Pratite uputstva proizvođača na pakovanju leka. Kada Vam farmaceut u apoteci rastvori antibiotik da postane sirup i spreman za korišćenje, potrebno je da ga držite u frižideru. Pazite da antibiotik bude uvek na sigurnom, kako ga vaša deca ne bi slučajno uzela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *