Pregledi

DOM ZDRAVLJA HIPOKRAT GROUP, Prvomajska 14 Niš
CENOVNIK USLUGAcena
OPŠTA MEDICINA
PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE4,000.00
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE3,000.00
PREGLED PROFESORA6,000.00
KONTROLNI PREGLED PROFESORA4,000.00
KONSULTACIJA LEKARA2,000.00
RADIOLOGIJA
EHO ZGLOBA4,000.00
EHO DOJKI4,000.00
EHO ABDOMENA4,000.00
EHO URINARNOG TRAKTA4,000.00
EHO KUKOVA4,000.00
EHO TIMUSA4,000.00
EHO FONTANELE4,000.00
EHO ŠTITNE ŽLEZDE4,000.00
EHO MEKIH TKIVA4,000.00
EHO SKROTUMA4,000.00
EHO PENISA4,000.00
EHO ORGANA MALE KARLICE4,000.00
DOPLER DOJKI4,500.00
DOPLER ABDOMENA4,500.00
DOPLER URINARNOG TRAKTA4,500.00
DOPLER ŠTITNE ŽLEZDE4,500.00
DOPLER MEKIH TKIVA4,500.00
DOPLER SKROTUMA4,500.00
DOPLER ORGANA MALE KARLICE4,500.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA4,500.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU4,500.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU4,500.00
TRANSKRANIJLANI PREGLED KRVNIH SUDOVA4,500.00
INTERNA MEDICINA
PREGLED INTERNISTE4,000.00
KONTROLA INTERNISTE3,000.00
PREGLED ENDOKRINOLOGA4,700.00
KONTROLA ENDOKRINOLOGA3,700.00
EKG BEZ TUMAČENJA700.00
KARDIOLOGIJA
PREGLED KARDIOLOGA4,700.00
KONTROLA KARDIOLOGA3,700.00
EKG700.00
HOLTER 24H4,000.00
HOLTER 48H6,000.00
HOLTER 72 H8,000.00
EHO SRCA SA DOPLEROM4,500.00
PULMOLOGIJA
PREGLED PULMOLOGA4,500.00
KONTROLA PULMOLOGA3,500.00
SPIROMETRIJA2,500.00
BRONHODILATATORNI TEST3,500.00
DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI KOMPLET - SLEEP APNEA16,000.00
TITRACIJA PRITISKA NA SOPSTVENOM APARATU8,000.00
TITRACIJA PRITISKA NA APARATU USTANOVE10,000.00
ČITANJE KARTICE – SLEEP APNEA3,000.00
DIJAGNOSTIKI KLINIČKI PREGLED ZA PROCENU RIZIKA ZA POSTOJANJE SLEEP APNEE5,000.00
DIJAGNOSTIKA SLEEP APNEE SA ČITANJEM KARTICE12,000.00
PEDIJATRIJA
PREGLED PEDIJATRA4,000.00
KONTROLA PEDIJATRA3,000.00
PREGLED PEDIJATRA PULMOLOGA4,500.00
KONTROLA PEDIJATRA PULMOLOGA3,500.00
PREGLED NEONATOLOGA4,000.00
KONTROLNI PREGLED NEONATOLOGA3,000.00
ORL
SPECIJALISTIČKI PREGLED4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED3,000.00
ISPIRANJE JEDNOG UHA1,000.00
ISPIRANJE OBA UHA1,500.00
AUDIOMETRIJA2,000.00
GINEKOLOGIJA
SPECIJALISTIČKI PREGLED4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED3,000.00
GINEKOLOŠKI UZ4,000.00
GINEKOLOŠKI DOPLER4,500.00
ULTRAZVUK TRUDNICE5,000.00
4D ULTRAZVUK7,000.00
KOLPOSKOPIJA4,000.00
PAPA NICOLAU TEST2,000.00
KTG2,000.00
FOLIKULOMETRIJA2,000.00
VAGINALNI TUŠ1,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA (DO 15 PROMENA)20,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA (PREKO 15 PROMENA)36,000.00
APLIKACIJA SPIRALE7,000.00
EKSTRAKCIJA SPIRALE8,000.00
UROLOGIJA
SPECIJALISTIČKI PREGLED4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED3,000.00
EHO URINARNOG TRAKTA4,000.00
DOPLER URINARNOG TRAKTA4,500.00
EHO SKROTUMA4,000.00
DOPLER SKROTUMA4,500.00
EHO PENISA4,000.00
PLASIRANJE KATETERA3,500.00
VAĐENJE KATETERA3,000.00
TRUS REKTALNI EHO PROSTATE5,000.00
REKTALNI TUŠE2,000.00
DERMATOLOGIJA
PREGLED DERMATOVENEROLOGA4,000.00
KONTROLA DERMATOVENEROLOGA3,000.00
DERMOSKOPIJA3,500.00
UKLANJANJE PAPILOMA PO PROMENI1,000.00
UKLANJANJE PAPILOMA DO 10 PROMENA7,500.00
UKLANJANJE PAPILOMA 10 -15 PROMENA11,000.00
FIZIKALNA MEDICINA
SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA3,000.00
PREGLED SUBSPECIJALISTE DEČIJE FIZIJATRIJE5,000.00
KONTROLNI PREGLED SUBSPECIJALISTE DEČIJE FIZIJATRIJE4,000.00
FIZIKALNI TRETMAN 1 TERAPIJA900.00
OFTALMOLOGIJA
SPECIJALISTIČKI PREGLED OFTALMOLOGA4,000.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED3,000.00
ISPIRANJE OKA1,000.00
EKSTRAKCIJA STRANOG TELA2,000.00
ŠIRENJE ZENICA1,500.00
MERENJE OČNOG PRITISKA1,500.00
ISPIRANJE SUZNIH PUTEVA2,000.00
PARABULBARNA INJEKCIJA700.00
PSIHIJATRIJA
PREGLED NEUROPSIHIJATRA4,500.00
KONTROLA NEUROPSIHIJATRA3,500.00
PSIHOTERAPIJA4,500.00
PREGLED PSIHOLOGA4,000.00
KONTROLNI PREGLED PSIHOLOGA3,000.00
NEUROLOGIJA
PREGLED NEUROLOGA4,500.00
KONTROLA NEUROLOGA3,500.00
EEG5,000.00
MEDICINA RADA
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOZAČE4,000.00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOŽAČE + LU ZA VOZAČE (PAKET)5,700.00
L.U. VOZAČI AMATERINA UPIT
L.U. VOZAČI PROFESIONALCINA UPIT
L.U.ZA ORUŽJENA UPIT
L.U. ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA SA NOŠENJEM ORUŽJANA UPIT
L.U. ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA BEZ NOŠENJA ORUŽJANA UPIT
L.U. ZA UPIS U ŠKOLUNA UPIT
L.U. ZA UPIS NA FAKULTETNA UPIT
L.U. NA RADNOM MESTU BEZ POVEĆANOG RIZIKANA UPIT
L.U. NA RADNOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOMNA UPIT
L.U. ZA SMEŠTAJ U DOM ZA STARA LICANA UPIT
L.U. ZA USVAJANJE DETETA, HRANITELJSTVONA UPIT
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSNOVNI NIVONA UPIT
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NAPREDNI NIVONA UPIT
CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLEDNA UPIT
PREGLED VIDA PO PRAVILNIKUNA UPIT
DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJANA UPIT
DOPLATA ZA DRUGO LEKARSKO UVERENJE (PAKET U ISTOM DANU)NA UPIT
OBRADA ZA IKNA UPIT
KUĆNE POSETE
KUĆNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE BEZ TH7,000.00
KUĆNA POSETA PEDIJATRA10,000.00
KUĆNA POSETA UROLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA KARDIOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA ENDOKRINOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA INTERNISTE10,000.00
KUĆNA POSETA DERMATOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PSIHOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PULMOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA NEUROLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA PSIHIJATRA10,000.00
KUĆNA POSETA ORL SPECIJALISTE10,000.00
KUĆNA POSETA FIZIJATRA10,000.00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA1,200.00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA1,500.00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE MALE RANE U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE U KUĆNOJ POSETI4,000.00
PREVIJANJE VELIKE RANE U KUĆNOJ POSETI5,000.00
DOLAZAK SESTRE U KUĆNU POSETU BEZ TH2,500.00
IZLAZAK NA TEREN NASELJA2,500.00
IZLAZAK NA TEREN VAN GRADA DO 15 KM3,500.00
OSTALO
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA – USLUGA600.00
INTRAVENOZNA INJEKCIJA – USLUGA800.00
SUBKUTANA INJEKCIJA900.00
INFUZIJA PO BOCI2,000.00
KISEONIK800.00
INHALACIJA800.00
PREVIJANJE MALE RANE3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE3,500.00
PREVIJANJE VELIKE RANE4,500.00
SKIDANJE KONACA3,000.00
VAĐENJE KRPELJA6,000.00
KRIOTERAPIJA PO PROMENI800.00
MERENJE KRVNOG PRITISKA – USLUGA500.00
REKTALNI TUŠE2,000.00
NUTRITIVNI PANEL (prick test)4,000.00
INHALATORNI PANEL (prick test)4,000.00
SPECIFICNI PANEL (prick test)4,000.00
PEDIJATRIJSKI MIKS (prick test)4,500.00
NAPOMENA:

*Poseta lekara preko 10 dana od dana pregleda naplaćuje se po ceni pregleda. Ukoliko lekar naznači na izveštaju “Kontrola“, a vremenski period “Kontrola“ je duži od 10 dana naplaćuje se cena pregleda.