Pregledi

DOM ZDRAVLJA HIPOKRAT GROUP, Prvomajska 14 Niš
CENOVNIK USLUGAcena
OPŠTA MEDICINA
PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE3,500.00
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE2,500.00
PREGLED PROFESORA5,000.00
KONTROLNI PREGLED PROFESORA3,500.00
KONSULTACIJA LEKARA2,000.00
RADIOLOGIJA
EHO ZGLOBA3,500.00
EHO DOJKI3,500.00
EHO ABDOMENA3,500.00
EHO URINARNOG TRAKTA3,500.00
EHO KUKOVA3,500.00
EHO TIMUSA3,500.00
EHO FONTANELE3,500.00
EHO ŠTITNE ŽLEZDE3,500.00
EHO MEKIH TKIVA3,500.00
EHO SKROTUMA3,500.00
EHO PENISA3,500.00
EHO ORGANA MALE KARLICE3,500.00
DOPLER DOJKI4,000.00
DOPLER ABDOMENA4,000.00
DOPLER URINARNOG TRAKTA4,000.00
DOPLER ŠTITNE ŽLEZDE4,000.00
DOPLER MEKIH TKIVA4,000.00
DOPLER SKROTUMA4,000.00
DOPLER ORGANA MALE KARLICE4,000.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA4,000.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU4,000.00
DOPLER KRVNIH SUDOVA NOGU4,000.00
TRANSKRANIJLANI PREGLED KRVNIH SUDOVA4,000.00
RADIOLOGIJA
PREGLED INTERNISTE3,500.00
KONTROLA INTERNISTE2,500.00
EKG550.00
KARDIOLOGIJA
PREGLED KARDIOLOGA4,000.00
KONTROLA KARDIOLOGA3,000.00
EKG550.00
HOLTER 24H3,500.00
HOLTER 48H4,500.00
HOLTER 72 H5,500.00
EHO SRCA SA DOPLEROM3,500.00
PULMOLOGIJA
PREGLED PULMOLOGA4,000.00
KONTROLA PULMOLOGA3,000.00
PREGLED PROFESORA PULMOLOGA5,000.00
KONTROLNI PREGLED PROFESORA PULMOLOGA3,500.00
SPIROMETRIJA2,500.00
BRONHODILATATORNI TEST3,500.00
DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI KOMPLET - SLEEP APNEA16,000.00
TITRACIJA PRITISKA NA SOPSTVENOM APARATU8,000.00
TITRACIJA PRITISKA NA APARATU USTANOVE10,000.00
ČITANJE KARTICE – SLEEP APNEA3,000.00
DIJAGNOSTIKI KLINIČKI PREGLED ZA PROCENU RIZIKA ZA POSTOJANJE SLEEP APNEE5,000.00
DIJAGNOSTIKA SLEEP APNEE SA ČITANJEM KARTICE12,000.00
PEDIJATRIJA
PREGLED PEDIJATRA3,600.00
KONTROLA PEDIJATRA2,600.00
PREGLED PEDIJATRA PULMOLOGA4,000.00
KONTROLA PEDIJATRA PULMOLOGA3,000.00
PREGLED NEONATOLOGA4,000.00
KONTROLNI PREGLED NEONATOLOGA3,000.00
ORL
SPECIJALISTIČKI PREGLED3,500.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED2,500.00
ISPIRANJE JEDNOG UHA700.00
ISPIRANJE OBA UHA1,400.00
AUDIOMETRIJA1,500.00
GINEKOLOGIJA
SPECIJALISTIČKI PREGLED3,500.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED2,500.00
GINEKOLOŠKI UZ3,500.00
GINEKOLOŠKI DOPLER4,000.00
ULTRAZVUK TRUDNICE4,000.00
DOPLER TRUDNICE5,000.00
4D ULTRAZVUK6,500.00
KOLPOSKOPIJA3,500.00
PAPA NICOLAU TEST1,500.00
KTG2,000.00
FOLIKULOMETRIJA2,000.00
VAGINALNI TUŠ1,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA (DO 15 PROMENA)20,000.00
UKLANJANJE KONDILOMA (PREKO 15 PROMENA)36,000.00
APLIKACIJA SPIRALE7,000.00
EKSTRAKCIJA SPIRALE8,000.00
UROLOGIJA
SPECIJALISTIČKI PREGLED3,700.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED2,700.00
EHO URINARNOG TRAKTA3,500.00
DOPLER URINARNOG TRAKTA4,000.00
EHO SKROTUMA3,500.00
DOPLER SKROTUMA4,000.00
EHO PENISA3,500.00
PLASIRANJE KATETERA3,500.00
VAĐENJE KATETERA3,000.00
TRUS REKTALNI EHO PROSTATE4,000.00
REKTALNI TUŠE2,000.00
DERMATOLOGIJA
PREGLED DERMATOVENEROLOGA3,500.00
KONTROLA DERMATOVENEROLOGA2,500.00
DERMOSKOPIJA3,000.00
UKLANJANJE PAPILOMA PO PROMENI1,000.00
UKLANJANJE PAPILOMA DO 10 PROMENA7,500.00
UKLANJANJE PAPILOMA 10 -15 PROMENA11,000.00
FIZIKALNA MEDICINA
SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA3,500.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED FIZIJATRA2,500.00
FIZIKALNI TRETMAN 1 TERAPIJA900.00
OFTALMOLOGIJA
SPECIJALISTIČKI PREGLED OFTALMOLOGA3,500.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED2,500.00
ISPIRANJE OKA1,000.00
EKSTRAKCIJA STRANOG TELA2,000.00
ŠIRENJE ZENICA1,500.00
MERENJE OČNOG PRITISKA1,500.00
EKSPRESIJA M.ŽLEZDI2,000.00
ISPIRANJE SUZNIH PUTEVA2,000.00
VIZUS NEPISMENIH1,200.00
TBUT (SUVO OKO)1,200.00
PARABULBARNA INJEKCIJA700.00
ABRAZIJA ROŽNJAČE2,000.00
PSIHIJATRIJA
PREGLED NEUROPSIHIJATRA4,000.00
KONTROLA NEUROPSIHIJATRA3,000.00
PSIHOTERAPIJA4,000.00
PREGLED PSIHOLOGA3,500.00
KONTROLNI PREGLED PSIHOLOGA2,500.00
NEUROLOGIJA
PREGLED NEUROLOGA4,000.00
KONTROLA NEUROLOGA3,000.00
TERAPIJA BOLA2,000.00
EEG5,000.00
MEDICINA RADA
L.U. VOZAČI AMATERI2,300.00
L.U. VOZAČI PROFESIONALCI2,900.00
L.U.ZA ORUŽJE2,400.00
L.U. ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA SA NOŠENJEM ORUŽJA2,500.00
L.U. ZA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA BEZ NOŠENJA ORUŽJA2,200.00
L.U. ZA UPIS U ŠKOLU1,500.00
L.U. ZA UPIS NA FAKULTET2,200.00
L.U. NA RADNOM MESTU BEZ POVEĆANOG RIZIKA2,200.00
L.U. NA RADNOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM4,100.00
L.U. ZA SMEŠTAJ U DOM ZA STARA LICA2,200.00
L.U. ZA USVAJANJE DETETA, HRANITELJSTVO2,200.00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSNOVNI NIVO2,000.00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI NAPREDNI NIVO3,000.00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOZAČE4,000.00
OBUKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VOŽAČE + LU ZA VOZAČE (PAKET)5,700.00
CILJANI OFTALMOLOŠKI PREGLED1,200.00
PREGLED VIDA PO PRAVILNIKU1,200.00
DUPLIKAT LEKARSKOG UVERENJA50% od cene uverenja
DOPLATA ZA DRUGO LEKARSKO UVERENJE (PAKET U ISTOM DANU)1,000.00
OBRADA ZA IK3,000.00
KUĆNE POSETE
KUĆNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE BEZ TH7,000.00
KONTROLNA POSETA LEKARA OPŠTE PRAKSE5,000.00
KUĆNA POSETA PEDIJATRA7,000.00
KUĆNA POSETA UROLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA KARDIOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA ENDOKRINOLOGA10,000.00
KUĆNA POSETA INTERNISTE10,000.00
KUĆNA POSETA DERMATOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PSIHOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PULMOLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA NEUROLOGA7,000.00
KUĆNA POSETA PSIHIJATRA7,000.00
KUĆNA POSETA ORL SPECIJALISTE7,000.00
KUĆNA POSETA FIZIJATRA7,000.00
INTRAMUSKULARNA INJ. KUĆNA POSETA1,200.00
INTRAVENOZNA INJ. KUĆNA POSETA1,500.00
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE MALE RANE U KUĆNOJ POSETI3,000.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE U KUĆNOJ POSETI4,000.00
PREVIJANJE VELIKE RANE U KUĆNOJ POSETI5,000.00
DOLAZAK SESTRE U KUĆNU POSETU BEZ TH2,500.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD JEDNA POSETA **4,000.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD DVE POSETE **7,000.00
ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD TRI POSETE **9,000.00
OSTALO
INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA – USLUGA550.00
INTRAVENOZNA INJEKCIJA – USLUGA700.00
SUBKUTANA INJEKCIJA900.00
INFUZIJA PO BOCI2,000.00
KISEONIK800.00
INHALACIJA800.00
ASPIRACIJA SEKRETA800.00
PREVIJANJE MALE RANE2,500.00
PREVIJANJE SREDNJE RANE3,000.00
PREVIJANJE VELIKE RANE4,000.00
SKIDANJE KONACA2,500.00
VAĐENJE KRPELJA6,000.00
KRIOTERAPIJA PO PROMENI700.00
MERENJE KRVNOG PRITISKA – USLUGA500.00
REKTALNI TUŠE2,000.00
NUTRITIVNI PANEL (prick test)3,000.00
INHALATORNI PANEL (prick test)3,000.00
SPECIFICNI PANEL (prick test)3,000.00
PEDIJATRIJSKI MIKS (prick test)3,500.00
XANTHELASMA12,000.00
NAPOMENA:

*Poseta lekara preko 10 dana od dana pregleda naplaćuje se po ceni pregleda. Ukoliko lekar naznači na izveštaju “Kontrola“, a vremenski period “Kontrola“ je duži od 10 dana naplaćuje se cena pregleda.