Ginekološka histopatologija

Ginekološka histopatologija
BIOPSIJA CERVIXA (JEDNA POSUDA) 3000,00
BIOPSIJA CERVIXA (DVE POSUDE) 5000,00
BIOPSIJA ENDOMETRIJUMA 4000,00
KIRETMANI 3500,00
KIRETMANI (DVE POSUDE) 5500,00
CITOLOGIJA (JEDAN UZORAK) 1500,00
CITOLOGIJA (DVA UZORKA) 2500,00
KARIOTIP IZ PERIFERNE KRVI 16200,00
KARIOTIP IZ AMNIONSKE TEČNOSTI 19500,00
FAKTOR RIZIKA 10,00
ROTA ADENOVIRUS - STOLICA 1200,00
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXIN A I B) 2300,00
STREPTOCARE (STREPTOTEST) 1300,00
PANKREASNA AMILAZA 450,00
ANTI TRANSGLUTAMINSKA AT IGA 1200,00
JAK 2 MUTACIJA 8300,00
HISTOPATOLOŠKI NALAZ 4000,00
CANDIDA IGG 1800,00
CANDIDA IGM 1800,00
SVARLJIVOST MASTI 925,00
BIKARBONATI 160,00
ANTI ENDOMIZIJALNA AT 5700,00
IGG 1,2,3,4 2600,00
DHEA 1800,00
SVARLJIVOST STOLICA 400,00
BORDATELA IGM 1980,00
BORDATELA IGG 1980,00
HLA TIPIZACIJA B27Ag 8600,00
D3 TOTAL 2000,00
DUVAN 2100,00
ADENOVIRUS IGM 1100,00
LISTERIJA IGG 1300,00
PANEL DROGA 3500/5000
TB GOLD TEST 6000,00
KARIOTIP PERIFERNA KRV 8000,00
BRIS VAGINE 600,00
BRIS OBE DOJKE 700,00
HCV RNK KVANTITATIVNO 1550,00
GLUTEN IGA 1400,00
GLUTEN AT 1400,00
PENICLIN G 1400,00
PENICLIN V 1400,00
ALUMINIJUM 3700,00
ADRENALIN 1600,00
NORADRENALIN 1600,00
ANTIMIKOGRAM 1600,00
NORO VIRUS 3600,00
BRIS OBE DOJKE 700,00
HEMOKULTURA 2000,00
DOPAMIN 1300,00
METANEFRIN 2500,00
NORMETANEFRIN 3500,00
BRUFEN 3400,00
DIKLOFEN 1400,00
JONIZ.CA 330,00
PREGLED VAUČER 1,00
TULAREMIJA IGG 1400,00
TULAREMIJA IGM 1400,00
ALERGIJA ŽUMANAC 3000,00
ALERGIJA BELANAC 2000,00
ACETIL SALICILNA KISELINA 3500,00
UZIMANJE MATERIJALA CS 1000,00
SERUMSKA TRIPTAZA 2050,00
UZIMANJE MATERIJALA CS11800,00
LAB SISTEMATSKI SM1950,00
UZIMANJE MATERIJALA2500,00
PANEL RESPIR. VIRSA (influenza A I B, RSV, Adeno)3900,00