Hipokrat Group Nis

Ambulanta Hipokrat Group

Ulica Vojvode Mišića 6

Povećani obim posla u domenu zdravstvenih usluga je inicirao tim Doma zdravlja Hipokrat Group da otvori organizacionu jedinicu – Ambulantu Hipokrat Group. Ambulanta se nalazi u ulici Vojvode Mišića 62, na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini najvećeg tržnog centra.

U ambulanti se mogu obaviti pregledi za sve vrste lekarskih uverenja (za vozače svih kategorija motornih vozila, za nošenje i držanje oržja, za upis u školu i fakultet, za sticanje državljanstva, periodični i prethodni lekarski pregledi za radna mesta sa i bez povećanog rizika, obuka iz prve pomoći za polaganje vozačkog ispita, obuka iz prve pomoći (osnovni i napredni nivo) za radne organizacije), ciljani oftalmološki pregledi kao i pregledi iz opšte medicine i drugi specijalistički pregledi.

Telefon za zakazivanje: 018/202 202