ORL

ORL 
SPECIJALISTIČKI PREGLED 2600,00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 1300,00
ISPIRANJE OBA UHA 1400,00
AUDIOMETRIJA 1200,00
KONSULTACIJA LEKARA1500,00