Cenovnik

Pregledi 
PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE 2000.00
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE 1000.00
SPECIJALISTIČKI PREGLED 2600.00
KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 1300.00
SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 3500.00
KONTROLNI SUBSPECIJALISTIČKI PREGLED 2000.00
PREGLED PROFESORA 5000.00
KONTROLNI PREGLED PROFESORA 3000.00
PREGLED NEUROPSIHIJATRA 3000.00
KONTROLNI PREGLED NEUROPSIHIJATRA 1500.00
PREGLED DERMATOVENEROLOGA 3000.00
KONTROLNI PREGLED DERMATOVENEROLOGA 1500.00
PROKTOLOŠKI PREGLED 4500.00
KONTROLA PROKTOLOGA 2500.00
OPŠTI PEDIJATRIJSKI PREGLED 2500.00
KONTROLA OPŠTEG PEDIJATRA 1200.00
SUBSPECIJALISTIČKI PEDIJATRIJSKI PREGLED 3000.00
PREGLED PSIHOLOGA 2500.00
KONTROLA PSIHOLOGA 1500.00
PREGLED PULMOLOGA 2500.00
KONTROLA PULMOLOGA 1500.00
PREGLED KARIOLOGA 3000.00
KONTROLA KARDIOLOGA 1500.00
PREGLED NEUROLOGA 3000.00
KONTROLA NEUROLOGA 1500.00
KONSULTACIJA LEKARA 1500.00